Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας

ASMA

Welcome to the Official website of the Assistance for students in Singing and Music Aesthetics  (ASMA) Project.


For more information, contact us at:  asma20.uoa[at]gmail[dot]com