Αρχική σελίδα » Το εργαστήριο » Υποψ. ΔΙδάκτορες

Σοφία Σταυροπούλου: Ανάπτυξη μοντέλου για την καλλιέργεια της φωνής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Γιώργος Πετράς: Φωνή και διαδραστικά μέσα

Σπύρος Καλοζάκης

Γωγώ Τριανταφύλλου

Φώτης Μόσχος: Διερεύνηση και βελτίωση της φωνητικής ομοιογένειας σε μικρά φωνητικά σύνολα με τη χρήση πρωτότυπου διαδραστικού περιβάλλοντος σε συγκερασμένα και μη συστήματα.