Αρχική σελίδα » Το εργαστήριο » Προφίλ

Το εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 2004 (ΦΕΚ.16841/Β1/23-6-2004) με πρωτοβουλία του Καθηγητή Μουσικής Ακουστικής, Πληροφορικής κ.Χαράλαμπου Χ. Σπυρίδη ο οποίος υπήρξε και Διευθυντής του κατά την περίοδο 2004-2015.

Απο 1-10-2015 Διευθύντρια του Εργαστηρίου είναι η Αν. Καθηγήτρια Αναστασία Γεωργάκη.

Το εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας του Τμήματος Σπουδών του ΕΚΠΑ καλύπτει διδακτικές, ερευνητικές και καλλιτεχνικές ανάγκες του Τμήματος στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

-Θέματα Μουσικής Ακουστικής (Ακουστική λειτουργία της φωνής και των μουσικών οργάνων, Ψυχοακουστική, Ακουστική χώρων)

-Θέματα ηχοληψίας και ηχογράφησης

-Θέματα Μουσικής Τεχνολογίας (επεξεργασία σήματος, ηλεκτρονική ενορχήστρωση, ανάλυση και σύνθεση ήχων, κ.α.)

-Θέματα Ηλεκτρακουστικής μουσικής και σύγχρονης μουσικής δημιουργίας με νέα μέσα

-Θέματα Μουσικής Πληροφορικής (υπολογιστική μουσικολογία, αρχαιομουσικολογία, κ.α.)

-Θέματα μουσικής αντίληψης και γωνσιακών επιστημών