Εργαστήριο "Ακουστικής Μουσικής Τεχνολογίας" αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Ανακοινώσεις

17.01.2020

Lectures and Workshop on Sound design: Dr. Frank Pecquet (22/1 and 23/1, Studio 310)

Dr. Frank Pecquet, Associate professor, composer and musicologist, at the Visual Art Department, University PARIS I Panthéon-SORBONNE as a visiting Professor

Dr. Franck Pecquet, will give 2 lectures and one workshop for the Master’s students in “Music Technology and contemporary practices “ as visiting Professor within the ERASMUS+ program as following:

STUDIO 310

22/1/2020: 13.00-15.00: (MASTER’S Students) Seminar (2 hours) entitled:

“what is sound design? a historical perspective”:

Notions such as sound tracking, sound identity or sound design, musical arrangement, sound mapping and musical ambiance qualifies the real dimension that current music can include giving rise to different genre of music: from sound arts to generative design as well as sound walks to interactive multimedia environments .

 

23/1/2020: 12.00-14. 00:(Undergratuated studetns) Workshop (2 hours) entitled:

“From sound design to musical design”

Auditory culture, oriented towards sound, combines all auditory experiences as musical possibilities. Design, oriented towards facts and objects more specifically, reduces sound to practical use. On the one hand, a sound recording allows access to amplified sound and its infinite reproduction through machines that increase added value. On the other hand, the concept of reproduction is constitutive of design objects, it represents the objectification of sound. In both cases, the environment influences the auditory reality, by contributing to the process of creation.