Εργαστήριο "Ακουστικής Μουσικής Τεχνολογίας" αρχική σελίδα » Μουσική Παραγωγή

Μουσική Παραγωγή

Το Sound Studio του LabMAT είναι ένας από τους κορυφαίους χώρους ηχοληψίας και παραγωγής καλλιτεχνικών project  στην Ελλάδα ενώ η αίθουσα του εργαστηρίου διαθέτει  την ψηφιακή υποδομή για την περαιτέρω ψηφιακή επεξεργασία ηχητικού σήματος αλλά και την ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών. To εξειδικευμένο  προσωπικό του LabMAT προσφέρεται για την  ηχογράφηση, επεξεργασία, μείξη και mastering καλλιτεχνικών  project   όλων των ειδών της μουσικής με εξειδίκευση στη κλασσική, jazz και σύγχρονη Μουσική με την συμμετοχή εμπείρων ηχοληπτών με μουσική , μουσικολογική και μουσικοτεχνολογική κατάρτιση που είναι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του ΤΜΣ. Η δραστηριότητα του  Studio επεκτείνεται και στα πεδία της αμιγούς ηλεκτρακουστικής μουσικής των μικτών έργων και της μουσικής με χρήση Η/Υ (computer music), στης επιτέλεσης (performance) και των διαδραστικών οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων (sound installation) κλπ.