Εργαστήριο "Ακουστικής Μουσικής Τεχνολογίας" αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικοί Τομείς

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

 

Ανάλυση, αντίληψη, επεξεργασία και σύνθεση τραγουδιστικής φωνής

 

Ακουστική ανάλυση, σύνθεση, μοντελοποίηση της  τραγουδιστικής φωνής

Ανάλυση/σύνθεση τραγουδιστής φωνής και φωνητικών στύλ της παραδοσιακής  και λαίκής μουσικής

Aνάλυση της Βυζαντινής ψαλτικής φωνής

Ανάλυση της προσωδίας του τραγικού λόγου

Οπτική ανατροφοδότηση της φωνής στην φωνητική εκπαίδευση με κουρδίσματα

Μουσική τεχνολογία στην εκπαίδευση

Φωνή και συναίσθημα

 

Πειραματική Αρχαιομουσικολογία

Ακουστική μελέτη παραδοσιακών και αρχαίων ανακατασκευασμένων οργάνων

Ανασύστατη της προσωδίας του τραγικού λόγου

Φωνή και Αρχαιοκουστική

 

Ακουστική Οικολογία και Βιοακουστική

Χαρτογράφηση και ανασύνθεση φυσικών και ιστορικών ηχοτοπίων

Xαρτογράφηση  και ανάλυση των Τζιτζικιών

Μοντελοποίηση χορωδίας τζιτζικιών

 

Ηχογράφηση μουσικών συνόλων: τεχνικές και αισθητική

Τεχνικές ηχογράφησης και mastering

Ανάπτυξη νέων ακουστικών τεχνικών για την ηχογράφηση σε πραγματικό χρόνο

Τεχνικές ηχογράφησης για παραδοσιακά όργανα

Δημιουργία βάσης δεδομένων για τα παραδοσιακά και αρχ. Ελλ. Όργανα

 

Μουσική δημιουργία και εκτέλεση με διαδραστικά μέσα

Μουσική εκτέλεση με διαδραστικά μέσα

Εικαστικός ήχος με διαδραστικά μέσα

Δημιουργία διαδραστικών ηχοτοπίων

Στοχαστικά Μοντέλα στο έργο του Ι. Ξενάκη

Κυβερνητικά Μοντέλα  στο έργο του Α. Λογοθέτη

Ζωωμουσικολογία/Μυθολογία στο έργο του F.B. Mache

 

Μουσική τεχνολογία στην εκπαίδευση

Μουσική και Μαθηματικά

Μουσική και Ακουστική οικολογία

Δημιουργία ηχοτοπίων

Καλλιέργεια της φωνής με νέες τεχνολογίες

 

Μουσική και γνωσιακές επιστήμες

Φωνή  και εγκέφαλος

Μουσική και τεχνητή νοημοσύνη

Υπολογιστικά μοντέλα της μουσικής