Εργαστήριο "Ακουστικής Μουσικής Τεχνολογίας" αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Projects

2020-2022

Τίτλος: Απομνημονεύματα Κολοκοτρώνη: Ένα διαδραστικό θεατρικό ντοκιμαντέρ 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Aναστασία Γεωργάκη

Φορείς: Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας

Συμμετέχοντες: Μαριάννα Λαμπίρη, Γιάννης Στρατάκης, Oρέστης Καραμανλής, Γιώργος Δεδούσης, Κλειώ Φανουράκη, Καίτη Διαμαντάκου, Ιφιγένεια Σπηλιωτοπούλου


2019-2022

Τίτλος: Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Υποστήριξης της Τραγουδιστικής Φωνής στο Σχολείο (ΑΣΜΑ)

Χρηματοδότηση: ΕΛΙΔΕΚ «Ερευνητικά έργα για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ»

Φορείς: Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας

Περιγραφή: Αντικείμενο του προγράμματος ΑΣΜΑ είναι μια πρωτογενής και καινοτόμος έρευνα για την κοινωνικοαισθητική σημασία της καλλιέργειας της τραγουδιστικής φωνής των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και η ανάπτυξη μιας σύγχρονης πλατφόρμας διαδραστικών εφαρμογών για την υποστήριξη του διδακτικού έργου των δασκάλων μουσικής. Η μεθοδολογία με την οποία θα αναπτυχθεί η πλατφόρμα θα έχει χαρακτηριστικά παιχνιδοποίησης (gamification), βιωματικής μάθησης (experiential learning) και οπτικοποίησης (visualization), τα οποία οδηγούν στα επιθυμητά αποτελέσματα μέσα από ψυχαγωγικές, πλην όμως μαθησιακές ενέργειες και διαδικασίες, μέσω ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης. Φιλοδοξούμε ότι η πλατφόρμα διαδραστικών εργαλείων θα μπορέσει, μετά την ολοκλήρωσή της, να ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών των ελληνικών δημοτικών σχολείων.


2018-2021

Τίτλος: Στα Ίχνη των Περιηγητών (TRACCE)

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Ερευνώ-Καινοτομώ-Δημιουργώ»

Φορείς: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας, ΤΕΙ Κρήτης, Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, Honest Partners

Περιγραφή: Στόχος του έργου TRACCE είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας καινοτόμου διάχυτης πλατφόρμας πολιτισμικών διαδρομών, για διαφορετικές υπολογιστικές συσκευές (κινητές, σταθερές κλπ.), αξιοποιώντας το πολιτισμικό απόθεμα της περιηγητικής γραμματείας, το ψηφιακό υλικό των σύγχρονων ταξιδιωτών και σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας. Η πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί θα προσφέρει υπηρεσίες πολιτισμικής ερμηνείας οι οποίες θα συνδυάζουν την επίσκεψη μιας περιοχής με τη γνωριμία της ιστορικά καταγεγραμμένης και της σύγχρονης περιηγητικής εμπειρίας.


2018-2021

Τίτλος: Επαύξηση και εμπλουτισμός πολιτιστικών τεκμηρίων μέσω ψηφιακής διαδραστικής ανασύνθεσης του ήχου των αρχαιοελληνικών μουσικών οργάνων (ΜΝΗΣΙΑΣ)

Φορείς: Τμήμα Πληροφορικής και Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας ΕΚΠΑ

Χρηματοδότηση: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιγραφή: Στόχος του προγράμματος είναι η επαύξηση και ο εμπλουτισμός πολιτιστικών τεκμηρίων μέσω διαδραστικής ανασύνθεσης του ήχου των αρχαιοελληνικών μουσικών οργάνων στα μουσεία.


2017-2019

Τίτλος: Europe in C

Χρηματοδότηση: Εrasmus+

Συνεργαζόμενοι φορείς: Conservatoire de Dunkerque (FR) - Conservatorium van Oostende (BE) - Rostock University of Music and Drama (DE) - Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini (IT) - Cité de la Musique (FR) - Conservatoire de Martigues (FR) - Music Program/Class CHAM at Collège Longchamp (FR) - LabMAT: Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας (GR) - Consortium GARR broadband network (IT)

Περιγραφή: Πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ 6 χωρών σε θέματα network performance στη σύγχρονη μουσική. Οργανώθηκαν 5 διαδικτυακές συναυλίες σε  διαφορετικές Ευρωπαϊκές πόλεις με 30 μουσικούς από 5 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης (Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα) για την εκτέλεση του έργου «In C» του Μινιμαλιστή Αμερικανού συνθέτη Terry Riley. Στην ελληνική συναυλία συμμετείχαν 15 φοιτητές του Τμήματος με κλασσικά, παραδοσιακά και ηλεκτρονικά όργανα.


2012-2014

Τίτλος: DO.RE.MAT. Decrease Obstacles RElated to MAthematics Teaching

Χρηματοδότηση: LLP Programme - Leonardo da Vinci

Συνεργαζόμενοι φορείς: Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας, University of Bologna, Latvian Ministry of Education and Science

Περιγραφή: Ανάπτυξη συστήματος διδασκαλίας των Μαθηματικών μέσω της Μουσικής για μαθητές 15 έως 16 χρονών. Η εφαρμογή του εν λόγω συστήματος έχει σχεδιαστεί ως μια διαδικασία βήμα προς βήμα που επιτρέπει τη μεταφορά της μεθόδου DO.RE.MAT σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.


2016-2018

Τίτλος: IMuscica

Χρηματοδότηση: EU Horizon 2020

Συνεργαζόμενοι φορείς: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ), Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας, UC Limburg, Ελληνογερμανική Αγωγή, IRCAM, LEOPOLY, Cabrilog

Περιγραφή: Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και πρακτικών στην εκπαίδευση για τη δημιουργική μάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών και τη Φυσικής μέσω της Μουσικής στο πλαίσιο της STEM education.


2016-2018

Τίτλος: Πειραματική Αρχαιομουσικολογία, Εκπαίδευση στην ανακατασκευή και χρήση Αρχαίων Ελληνικών Μουσικών Οργάνων (ΕΡΜΗΣ)

Φορείς: Τμήμα Πληροφορικής, Τμήμα Φιλολογίας και Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας ΕΚΠΑ

Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Περιγραφή: Αποστολή του έργου ΕΡΜΗΣ είναι η ανάδειξη της μουσικής και των μουσικών οργάνων της ελληνικής αρχαιότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η αξιοποίησή τους τόσο στην έρευνα και την εκπαίδευση όσο και στην ανασύνθεση του αρχαίου ελληνικού ήχου και στη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία.


2013-2015

Τίτλος: ΔΙΕΣΗ: Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Δικτυακής Μουσικής Εκτέλεσης (Comprehensive Design and Implementation of a Networked Music Performance System MusiNet)

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» - Θαλής

Συνεργαζόμενοι φορείς: Πανεπιστήμιο Κρήτης-Συντονιστής, ΕΚΠΑ, ΑΣΟΕ και ΤΕΙ Κρήτης. Επιστημονικός Υπεύθυνος, Καθηγητής Παναγιώτης Τσακαλίδης.

Επιστημονική ομάδα ΕΚΠΑ: Αλέξανδρος Ελευθεριάδης, Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Βασιλική Λαλιώτη

Περιγραφή: Ο σκοπός της πράξης είναι να προτείνει λύσεις που προάγουν την τρέχουσα γενιά συστημάτων Δικτυακής Μουσικής Εκτέλεσης (ΔΜΕ). Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν σε μουσικούς οι οποίοι είναι απομακρυσμένοι μεταξύ τους να συνεργάζονται και να δίνουν κοινές μουσικές συναυλίες, σαν να βρίσκονταν στον ίδιο χώρο, μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων.


2013-2016

Τίτλος: COINVENT - Concept Invention Theory

Χρηματοδότηση: European Comission, FP7

Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΑΠΘ: Χριστίνα Αναγνωστοπούλου

Περιγραφή: Στόχος του έργου είναι η κατασκευή ενός γνωσιακά-εμπνευσμένου υπολογιστικά-εφικτού τυπικού μοντέλου δημιουργίας καινούριων εννοιών (concept invention) στηριγμένο σε μια συστηματική μαθηματική θεωρία εννοιών (concept theory). Αυτό το μοντέλο θα βασιζεται στην Ενιαία Θεωρία Εννοιών (Unified Concept Theory) του Goguen και σε ιδέες από γνωσιακές και κοινωνικές θεωρίες σύμμειξης εννοιών (conceptual blending) για την δημιουργία νέων εννοιών, και στη συνέχεια θα εφαρμοστεί σε δύο πεδία: μαθηματικά και μουσική. Το τυπικό αυτό μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία υπολογιστικών συστημάτων τα οποία υποστηρίζουν γνήσια δημιουργικές διαδικασίες στην επιστήμη και στην τέχνη.


2010-2013

Τίτλος: MIROR - Musical Interaction Reying on Reflexion

Επιστημονική ομάδα: Χριστίνα Αναγνωστοπούλου (Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών), Αγγελική Τριανταφυλλάκη (Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Πλήρους απασχόλησης, Τμήμα Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών), Άγγελος Πικράκης (Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά)

Επιστημονική Υπεύθυνη Ομάδας Πανεπιστημίου Αθηνών: Χριστίνα Αναγνωστοπούλου

Συνεργαζόμενοι φορείς: University of Bologna (Συντονιστές), University of Goteborg, University of Athens (Τμήμα Μουσικών Σπουδών), University of Genoa, University of Exeter, Sony Computer Science Lab, Compedia Israel.

Χρηματοδότηση: European Comission, FP7 ICT

Περιγραφή: Απώτερος στόχος του τριετούς ερευνητικού προγράμματος MIROR ήταν η ενθάρρυνση αυτόνομης μουσικής έκφρασης και μουσικής δημιουργικότητας μέσω της χρήσης λογισμικών εφαρμογής μουσικής σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού στην προσχολική και πρώτη σχολική εκπαίδευση. Βασικό αντικείμενο του προγράμματος υπήρξε η δοκιμή μιας εφαρμογής μουσικού λογισμικού που λειτουργεί ως ένας εξελιγμένος γνωσιακός "δάσκαλος", σκοπός του οποίου είναι να προάγει την εξέλιξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων σε μικρά παιδιά στον τομέα του μουσικού αυτοσχεδιασμού και της σύνθεσης, χωρίς να απαιτούνται προηγούμενες μουσικές γνώσεις για την ενασχόληση με το λογισμικό.


2009

Τίτλος: Συγκριτική Υπολογιστική Μουσική Ανάλυση Δημοτικών Τραγουδιών της Κρήτης

Επιστημονική ομάδα: Χριστίνα Αναγνωστοπούλου (Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών), Μάρκος Δραγούμης (Ινστιτούτο Μικρασιατικών Σπουδών, Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο Μέλπως Μερλιέ), Darrell Conklin (City University London), Πέτρος Σαριδάκης.

Επιστημονική Υπεύθυνη: Χριστίνα Αναγνωστοπούλου

Εξωτερικοί συνεργάτες: Ραφαήλ Πυλαρινός, Ιάσων Αντωνόπουλος, Μαρία Χναράκη, Αναστάσιος Χαψούλας

Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Ι. Λάτση, Πρόγραμμα Μελέτες 2009

Περιγραφή: Το πρόγραμμα αυτό περιλμβάνει την ψηφιοποίηση διαφόρων ειδών Κρητικής Μουσικής (π.χ. κοντυλιές, συρτά, νανουρίσματα, μοιρολόγια) σε συμβολικές μουσικές αναπαραστάσεις και τη συγκριτική μουσική ανάλυση των δεδομένων αυτών χρησιμοποιώντας μεθόδους μηχανικής μάθησης και ειδικότερα ανακάλυψης μουσικών χαρακτηριστικών προτύπων (pattern discovery) για το κάθε είδος και το κάθε μέρος της Κρήτης.


2007-2010

Τίτλος: Empowerment of teachers/trainers via online collaborative LMS

Χρηματοδότηση: LLP Programme - Leonardo da Vinci

Συνεργαζόμενοι φορείς: Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας, ΕΕΜΑΠΕ, Europroject Consult, Kuressaare Ametikool, KPM Lithuania, nSoft Lithuania, Northumberland Park Community School

Περιγραφή: Η ανάπτυξη καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικών για τη Μουσική Εκπάιδευση με βάση τις ΤΠΕ   αποτελεί στρατηγικό στόχο του προγράμματος, το οποίο ανταποκρίνεται σε θέματα υψηλής εκπαιδευτικής προτεραιότητας. Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών (ICT) αποτελούν ισχυρά εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η ανάπτυξη των καινοτόμων λύσεων ICT για την προώθηση καλύτερης εκπαίδευσης και κατάρτισης καθ' όλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής,  αποτελεί βασικό στόχο του συγκεκριμένου προγράμματος δια βίου μάθησης.

 

Πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ

 

Ακουστική μελέτη παραδοσιακών και αρχαίων ανακατασκευασμένων οργάνων

 

Ανασύστατη της προσωδίας του τραγικού λόγου

 

 

 

Έναρξη υλοποίησης Προγράμματος «ΕΡΜΗΣ»

 

Το Έργο “ΕΡΜΗΣ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» διεξάγεται στοΕργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΠΑ με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή Γεώργιο Κουρουπέτρογλου και υλοποιείται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίαςτου Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Παράλληλα, υποστηρίζεται ερευνητικά αλλά και παρέχει εκπαιδευτικό υλικό και τεχνογνωσία στις εκπαιδευτικές δράσεις του Προγράμματος «Ελληνική Γραφή και Μουσική της Αρχαιότητας» του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Κύριος σκοπός του Προγράμματος είναι η μελέτη και ανάδειξη των αρχαίων ελληνικών μουσικών οργάνων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η αξιοποίησή τους τόσο κατά την ανασύνθεση του αρχαίου ελληνικού ήχου, όσο και στη σύγχρονη μουσική δημιουργία, μέσα από:

 

Α. τη θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική κατάρτιση 12 νέων (κατά προτίμηση) πτυχιούχων στην πειραματική ανακατασκευή επιστημονικά τεκμηριωμένων και λειτουργικών αντιγράφων μουσικών οργάνων συνολικής διάρκειας 4 εξαμήνων. Προκήρυξη / Έντυπο Αίτησης (Αιτήσεις δεκτές έως 16 Σεπτεμβρίου 2016).Επικοινωνία: hermes[at]di.uoa[dot]gr

 

Β. την πρακτική εκπαίδευση 40 νέων μουσικών στη χρήση των δύο σημαντικότερων τύπων μουσικών οργάνων της ελληνικής αρχαιότητας, του αυλού και της λύρας, διάρκειας 2 εξαμήνων.

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από τον Χρήστο Τερζή, μεταδιδακτορικό ερευνητή του Πανεπιστημίου Αθηνών στο αντικείμενο της Αρχαιομουσικολογίας. 

 

Το έργο ΕΡΜΗΣ έχει τεθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.Πρόγραμμα ΑΟΙΔΟΣ

Ακουστική ανάλυση, σύνθεση, μοντελοποίηση της  τραγουδιστικής φωνής

Ανάλυση/σύνθεση τραγουδιστής φωνής και φωνητικών στύλ της παραδοσιακής  και λαίκής μουσικής

Aνάλυση της Βυζαντινής ψαλτικής φωνής

Ανάλυση της προσωδίας του τραγικού λόγου

Οπτική ανατροφοδότηση της φωνής στην φωνητική εκπαίδευση με κουρδίσματα

Μουσική τεχνολογία στην εκπαίδευση

Φωνή και συναίσθημα

 

Πρόγραμμα ΤΕΤΤΙΞ

Χαρτογράφηση και ανασύνθεση φυσικών και ιστορικών ηχοτοπίων

Xαρτογράφηση  και ανάλυση των Τζιτζικιών

Μοντελοποίηση χορωδίας τζιτζικιών