Αρχική σελίδα » Έρευνα » Δημοσιεύσεις
 • Moschos, F., Georgaki, A., & Kouroupetroglou, G. (2016). Fonaskein: An interactive software application for the practice of the singing voice. Proceedings SMC 2016, (σσ. 326 - 331). Hamburg, Germany [pdf]
   
 • Tavelidou, E., Foteinou, A., Spyridis, C., (2016). Acoustic Study of the Live Room of Laboratory of Music Acoustics Technology, Department of Music Studies, University of Athens. Proceedings Acoustics 2016, Athens, Greece [pdf]
   
 • Georgaki A: “Spectres d’une echomythologie dans l’oeuvre de F.M.Mache”, dans “« F.B.Mache:Le poète et le savant  face à l’univers sonore »  le Ed. L’Harmattan, Paris 2016.
   
 • GeorgakiA. M. Queiroz : virtual Tettix: cicada sound analysis and modeling in Plato Academh, in the proceedings SMC2015, University of Maynooth , Ireland 2015
   
 • Γεωργάκη Α.: “Πρός μιά κατηγοροποίηση του εικαστικού ήχου στη τέχνη του 20ου αιώνα: απο τη χρωματική ακολουθία στη διαδραστική μουσική¨, στην Πολυφωνία 2016.
   
 • Stavropoulou S., Georgaki A.: “Exploring the new era in singing vocal pedagogy: ‘’The case of the real-time visual feedback software in the Greek Elementary school’’, IGI Global Book: Trends in Music Information Seeking, 
Behavior, and Retrieval for Creativity, 2015
   
 • Γεωργάκη Α: “Hχέτα Τέττιξ: Ακουστική ανάλυση και διαθεματική εκπαιδευτική πρόταση για τη μελέτη του χορού των τζιτζικιών, στα πρακτικά του 3ου συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2015
   
 • Γεωργάκη Α.: “Γλώσσα και Κυβερνητική στο Hoerspiel Κυβερνητικόν του Α. Λογοθέτη (1971)», Μουσικολογία, τ. 35, Αθήνα 2015
   
 • Sofia Stavropoulou, A. Georgaki, F. Moschos:The effectiveness of visual singing  feedback vocal technology in Greek elementary school”, in the Proceedings of ICMC/SMC2014 (Ed. A. Georgaki, G. Kouroupetroglou), Athens 2014
   
 • Kosteletos G., Georgaki A.: “From digital ‘Echos’ to virtual ‘ethos’: ethical aspects of music technology”, in the Proceedings of ICMC/SMC2014 (Ed. A. Georgaki, G. Kouroupetroglou), Athens 2014
   
 • Georgaki A. : “Sound pedagogy through polyagogy: Initiation to Xenakis’ world in primary school through the HighC interactive whiteboard”, In Xenakis Electroacoustic music (ed. M. Solomos), Universite Paris VIII,  Paris 2014 (book to appear)
   
 • Georgaki A.:Cybernetic concepts and pre-sonograms in Anestis Logothetis graphical scores” in the collective book :”Anestis Logothetis in memoriam”, Triton editions, Vienna, 2015
   
 • D. Batsis, A. Georgaki. P. Tsigkas: “A Platform for Biomusic: design and implementation ,in Evomusart Proceedings ,Vienna 2013.
   
 • Georgaki A.: “Μapping the cicada of the ancient agora: from myth to reality”, in in Music and sound ecology: musicological and philosophical views, Filigranes,  Paris 2014
   
 • Georgaki A., Chaldaiakis A.Tzevelekos P.: Parameterization of the Byzantine Chant Ethos through Acoustic Analysis: from theory to praxis, in SMAC 2013 in Stockholm Music Acoustics conference 2013 proceedings , Stockholm, 2013
   
 •  D. Batsis, A. Georgaki, X.Batsikas, : Biomusic: The carrier, in Technoetic arts: a journal of speculative research(ed. Roy Ascot), vol.9, 2012
   
 •  Chaldaiakis A., Georgaki A. : “Visual Aspects of Byzantine Music Modes:  Exploring the “Ethos” of Byzantine Melopoeia through Acoustic Analysis”, in the Principles of music composing: visual aspects,  Lithuanian Composers , Vilnius, 2012
   
 •  Spyropoulos G., Georgaki A.: “Virtual masks in BACCHANTES   by Georgia Spiropoulos (ΙRCAM, 2010): exploring tragic vocality through Max/Msp”, in SMC2012 Proceedings, Copenhaguen, Denmark, 2012
   
 •  Kosteletos G., Georgaki A.:  “A turing test for the singing voice as an anthropological tool: epistemological and tehnical issues”, in ICMC2012 proceedings, Ljubliana, Slovenia, 2012
   
 •  Carle, M., Georgaki, A.: “Re-configuring Ancient Greek music Theory through technology: an adaptive electronic tuning system on a reconstructed ancient Greek Barbiton”, in Lα musique et ses instruments, Editions Delatour, Paris, 2011
   
 •  Georgaki, Α., Tsolakis, Ch.: “Fractal based curves in musical creativity’, in Chaotic systems: theory and applications (ed.Ch.Skiadas), World scientific, 2011, (http://www.worldscibooks.m/chaos/7692.html).