Εργαστήριο "Ακουστικής Μουσικής Τεχνολογίας" αρχική σελίδα » Έρευνα

Μεταξύ των κυρίων σκοπών του LabMAT είναι η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σε σχέση με την μουσική ακουστική, την μουσική τεχνολογία, την μουσική πληροφορική, την ψυχοακουστική, την υπολογιστική μουσικολογία, την αρχαιομουσικολογία, την ανάλυση της ανθρώπινης φωνής, την σύνθεση και την καλλιτεχνική δημιουργία, την επιτέλεση και τις ηχητικές εγκαταστάσεις κλπ. Η κορυφαία τεχνολογική υποδομή των δύο χώρων προσφέρει την δυνατότητα χρήσης εξελιγμένων εργαλείων έρευνας αλλά και την ανάπτυξη νέων προσαρμοσμένων στις κατά περίπτωση ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων.