Αρχική σελίδα » Διδασκαλία » Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα » Διπλωματικές Εργασίες

1. Δημήτρης Κινόπουλος: Παραμετροποίηση της πιανιστικής ερμηνείας: τεχνικές, τεχνολογικά μέσα και μελέτη περίπτωσης(Α. Γεωργάκη) 
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/search.html?quickSearch=true&p.text=πιανιστική+ερμηνεία

2. Αλέξανδρος Σκέντος: Χ-ΝΟΙΑ: Διερεύνηση της χρήσης ανθρώπινων εγκεφαλικών κυμάτων ως δημιουργικό μέσο (A. Γεωργάκη-Ι.Ζάννος)
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/browse.html?p.id=1395507

3. Δημήτρης Παπαλέξης: e-Eλικών: Mια ψηφιακή εφαρμογή για τη διαθεματική ΔΙδασκαλία Μουσικής και Μαθηματικών (Α.Γεωργάκη)
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/browse.html?p.id=1455013

4. Aλέξανδρος Κατσάνης: Περί Ακουστικής των Αρχαίων Ωδείων της Αθήνας: Η προσομοίωση της Ακουστικής του Αρχαίου Ωδείου του Αγρίππα με τη χρήση του ΟDEON.(Α. Γεωργάκη-Γ. Καμπουράκης)
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/browse.html?p.id=1452866