Εργαστήριο "Ακουστικής Μουσικής Τεχνολογίας" αρχική σελίδα » Διδασκαλία

Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στη μύηση των σπουδαστών στη σύγχρονη μουσική τεχνολογία και στα καινοτόμα μέσα επεξεργασίας του ηχητικού σήματος. Απώτερος στόχος είναι η εκμάθηση της χρήσης των πλέον σύγχρονων εργαλείων για την έρευνα, την παιδαγωγική της μουσικής και την καλλιτεχνική δημιουργία μέσα από ρεύματα και τάσεις όπως αυτά διαμορφώνονται τον 21ο αιώνα. Οι δύο χώροι του LabMAT προσφέρονται για την διδασκαλία των μαθημάτων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο για την εκπαίδευση και πρακτική άσκηση των σπουδαστών σε σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας. Το πρακτικό μέρος των μαθημάτων ενισχύεται με την παροχή επιπλέον εξάσκησης (hands-on) με φροντιστηριακά μαθήματα για την υλοποίηση των εργασιών και των project που ανατίθενται στους σπουδαστές.